Bush is good food – Lecker Strauch

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Down by the river

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Kariba dam abstract

Zambia/Sambia

At a glance – Ein flüchtiger Blick

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Funtime bathing – Badespaß

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Old man of Africa – Der alte Mann Afrikas

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Natural monuments – Natürliche Monumente

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Thirsty – Durstig

Lower Zambezi, Zambia/Sambia