Scarification – Skarifizierung

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Big appearance – Großer Auftritt

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Driftwood giants – Treibholz-Giganten

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

The smiling elephant – Der lächelnde Elefant

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Charismatic – Charismatisch

Lower Zambezi River, Zambia/Sambia

Thinkin´ `bout life – In Betrachtungen versunken

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Dust – Staub

Lower Zambezi, Zambia/Sambia