Tuk-Tuk stop

Near Sambava, Madagascar/Madagaskar
Werbung