Bemarivo boat station

Bemarivo river, Madagascar/Madagaskar
Werbung