COVID dreamin´

Ndole Bay Lodge, Zambia/Sambia

Face to face – Von Angesicht zu Angesicht

Samfya, Lake Bangweulu, Zambia/Sambia

White beauty – Weiße Schönheit

Buggala Island, Ssese archipelago, Uganda

Fishing fleet – Fangflotte

Lake Kariba, Zambia/Sambia

Wave – Winken

Nsumbu National Park, Zambia/Sambia