Orange dot

Werbung

MONEY MAKER MACHINES

Vohemar (Iharana), Madagascar/Madagaskar

The Piper at the Gates of Dawn

Sambava, Madagascar/Madagaskar

Local Pub – Dorfkneipe

Near Daraina, SAVA, Madagascar/Madagaskar

Conversation – Im Gespräch

Madagascar/Madagaskar