Uganda-Giraffe I

Kidepo Valley National Park, Uganda