Pink house


Antananarivo, Madagascar/Madagaskar

Indri


Mitsinjo, Madagascar/Madagaskar

Tana street shot


Antananarivo, Madagascar/Madagaskar

Monochrome Zebu – Zebu in schwarz-weiß


Madagascar/Madagaskar

Broken road


Antananarivo, Madagascar/Madagaskar