Mahajanga port

Mahajanga, Madagascar/Madagaskar

Speed

Baie de Sakalava, Madagascar/Madagaskar

Blue hour – Blaue Stunde

Mayumba, Gabon/Gabun

Mangrove night – Mangroven-Nacht

Antsiranana (Diego-Suarez), Madagascar/Madagaskar

Refresh

Antsiranana (Diego-Suarez), Madagascar/Madagaskar

Boats – Boote

Mahajanga (Majunga), Madagascar/Madagaskar

Toliara sunset

Toliara (Tuléar), Madagascar/Madagaskar

Vezo sea nomads – Vezo Seenomaden

Toliara (Tuléar), Madagascar/Madagaskar

Sugar loaf – Zuckerhut


Antsiranana (Diego-Suarez), Madagascar/Madagaskar

Meeres-Tsingys – Ocean Tsingy


Les Trois Baies, Madagascar/Madagaskar