Lobelia

Bale mountains, Ethiopia/Äthiopien
Werbung