Bemarivo street scene

Bemarivo river, Madagascar/Madagaskar
Werbung