Bush is good food – Lecker Strauch

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Down by the river

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

At a glance – Ein flüchtiger Blick

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Natural monuments – Natürliche Monumente

Lower Zambezi, Zambia/Sambia

Dumbo – Learning to fly

Lower Zambezi, Zambia/Sambia