Fütterungszeit – Feeding time, Bete Marqorewos, Lalibela, Ethiopia

Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 1,8; 1/80 sec.; ISO 100

Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 1,8; 1/80 sec.; ISO 100

Bete Marqorewos I-IV, Lalibela, Ethiopia

2 x Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 9; 1/200 sec.; ISO 100

2 x Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 9; 1/200 sec.; ISO 100

Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 1,8; 1/80 sec.; ISO 5000

Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 1,8; 1/80 sec.; ISO 5000

Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 1,8; 1/80 sec.; ISO 4500

Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 1,8; 1/80 sec.; ISO 4500

Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 1,8; 1/80 sec.; ISO 3600

Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 1,8; 1/80 sec.; ISO 3600

Andacht – Devotion, Bete Marqorewos, Lalibela, Ethiopia

Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 1,8; 1/80 sec.; ISO 4000

Nikon D3200; Nikkor 35(52)mm, F 1,8; F 1,8; 1/80 sec.; ISO 4000