Open gate – Offenes Tor

Goba, Ethiopia/Äthiopien

Lobelia

Bale mountains, Ethiopia/Äthiopien